Överlista din cancer

Nu är det bara knappt två veckor kvar tills Anarchos nya bok, Överlista din cancer , kommer ut. Boken är nu under tryckning och beräknas vara leveransklar den 7 februari. Fram till utgivningsdagen erbjuder de fortfarande 10 % rabatt vid förhandsbeställning.

Denna bok på svenska tar på ett lättfattligt och översiktligt sätt upp 21 alternativa cancerbehandlingar som inte använder sig av läkemedel eller metoder som är toxiska (giftiga) för kroppen samt även viktiga generella frågor om vad man bör tänka på vid val av behandling.

Som många säkert känner till är frågan om cancerbehandlingar som inte är liktydiga med kirurgi, kemoterapi och strålbehandling, vilka förespråkas av den konventionella medicinen, ett kontroversiellt ämne. Tanya Harter Pierce visar i denna bok att det finns mycket goda skäl till att titta närmare på alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar.

Förutom att denna bok tar upp 21 alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar som fungerar, är den också den slutgiltiga guiden till cancerbehandling med Protocel, som är en förhållandevis enkel och billig behandlingsmetod som boken ingående ägnar fyra kapitel åt, se innehållsförteckningen nedan. Både Protocels historia, fallstudier av de som använt sig av det, hur det fungerar, varför Protocel undertryckts och hur man använder sig av det för bästa resultat tas utförligt upp i dessa kapitel.

Boken tar även upp hälsofrågor som inte enbart är specifika för cancer. Några exempel på detta är syra-basbalansen, hur den kvinnliga hormonbalansen påverkar hälsan och vilka toxiska ämnen i miljön och i oss själva som kan bidra till ohälsa.

Tanya Harter Pierce

Författaren Tanya Harter Pierce har sin hemsida här: www.outsmartyourcancer.com

Missa inte Anarchos nya paketerbjudanden, som du hittar här. Många intressanta böcker!!!

Här kan du läsa fler inlägg om cancer: christalbum.wordpress.com/tag/cancer/

Se även Cancer news, articles and information: – Natural News

888

Kräftfilm

Mycket intressant film om den moderna sjukdomen.

Översatt från youtube-sidan:

Dokumentär om Stanislaw R. Burzynskis revolutionerande cancerbehandling baserad på hans upptäckt som ledde till skapandet av antineoplaston-terapi. Dr Burzynskis terapi har framgångsrikt botat tusentals cancerpatienter under de senaste 30 åren och har visat sig vara 3 till 5 gånger mer effektiv än konventionella cellgifter och strålbehandling.