Vad är vacciner egentligen och behövs de?

Föreningen Cui Bono presenterar en föreläsning med dr Ann-Charlotte Stewart:
Vad är vacciner egentligen och behövs de?

Ja, vad är vaccin? Vad innehåller sprutorna och vad gör de med kroppen? Behöver vi vaccin? Hur fungerar vårt immunförsvar? Hur bygger man upp ett starkt och friskt immunförsvar? Hur skyddar man sig bäst mot att virus, bakterier och andra mikroorganismer attackerar kroppen?

De senaste åren har det varit mycket diskussioner kring vacciner och om vårt behov att vaccinera oss. För ett par år sedan handlade det om svininfluensa-pandemin och vi blev rekommenderade att vaccinera oss. Nu vill statsmakterna HPV-vaccinera främst våra döttrar, men så småningom även våra söner och äldre kvinnor med Gardasil. HPV-virus misstänks orsaka livmoderhalscancer. Ann-Charlotte Stewart har varit med i det inledande forskningsarbetet gällande Gardasil.

Ska man vaccinera eller inte? Vad händer om man inte gör det? Vad händer om man gör det? Vad finns det för risker med vacciner egentligen? Det kan vara svårt att ta sig fram i djungeln av all (des)information.

Kom och lyssna på en föreläsning där vi belyser detta ämne för att skapa klarhet kring vaccinernas vara eller inte vara. På basen av faktisk kunskap är det alltid lättare att ta ett beslut som känns rätt, ett beslut som var och en av oss måste göra för sig själv och sina barn.

Välkommen till en uppfriskande föreläsning och öppen diskussion för dig som vill veta mer om vaccin och vaccinering.

TR-huset, Storgatan 3 i Göteborg, fredagen den 13 April kl 18.00.
Entré: 120 kr.
Familjerabatt; mamma, pappa + barn: 200 kr

Fika finnes för en billig penning

http://www.foreningencuibono.se/2012/03/cui-bono-presenterar-vad-ar-vacciner-egentligen-och-behovs-de-forelasning-med-dr-ann-charlotte-stewart/

Passa på att läsa en 17-årig flickas egna berättelse om hur det kan bli efter en vaccination med gardasil: Gardasil raseri

Mammor mot Gardasil nu

Vaccination & biverkningar

Ännu mera vaccin-propaganda på statlig TV

Nu är det fan varje dag snart! Dom passar på att mala på om att vi ska ta vaccin. Dom kallar det för nyheter, när det egentligen är reklam för läkemedelsindustrins giftiga produkter.

Tydligen ska vi vara rädda för mässlingen. De dödsfall i mässling som varit hittills, har skett hos människor som vaccinerats. Detta används, med lögnens och statistikens hjälp, som argument för vaccinering mot en barnsjukdom som varje normal unge går igenom helt utan problem. Det är så skaffat att människans immunförsvar behöver riktig träning med naturens hjälp när det är dags, och inte ett angrepp via blodomloppet på ett icke färdigutvecklat immunförsvar.

På sitt utsålda föredrag i Göteborg, hade Linda Karlström en hel del att berätta om barns problem och åkommor som endast kan kopplas till vaccinationerna mot bl.a. mässling.

Jag håller på att redigera material från föreläsningen och framöver så kommer detta finnas att se som film.