Strålande

– – –

‘MURDER BY ATOMIC SUICIDE’
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J033.pdf
http://www.phoenixsourcedistributors.com/PJ_33.pdf

– – –

Fel om Sverige vid ca 9:30, annars väldigt bra. Kanske världens bästa band.

www.youtube.com/watch?v=Q5p283KZGa8

Radioaktivitet är något som går djupare än miljöpartiet och EAP.
Det är tyst om Fukushima i massmedia.
Jag ska skaffa mig en Geiger-mätare.

Governments Worldwide Raise Acceptable Radiation Levels Based Upon Politics … Not Science

The Argument that Fukushima Was Sabotaged

Fukushima – What Really Happened

Fukushima Cover Up Unravels: ‘The Government Can No Longer Pull the Wool Over the Public’s Eyes’

Fukushima: A Nuclear War without a War – The Unspoken Crisis of Worldwide Nuclear Radiation

Yoichi Shimatsu
Japan
Update 1.30.12
Free MP3 – Listen

Michael Collins
Radiation Update 1.30.12
Free MP3 – Listen

‘US Uses Depleted Uranium, Makes Graveyards in Afghanistan’

Drive-by Scanning: Officials Expand Use and Dose of Radiation for Security Screening

Kolla in rense.com för dagliga uppdateringar om radioaktivitet och Fukushima.

– – –

‘MURDER BY ATOMIC SUICIDE’
http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J033.pdf
http://www.phoenixsourcedistributors.com/PJ_33.pdf

– – –