Föredrag med den trevlige Niels Harrit

OBS! Ny lokal! ABF (Zeta-salen), Sveavägen 41, Stockholm.

Nu är han här igen! Den supertrevlige och saklige dansken Niels Harrit håller ett föredrag om terrorattacken som skedde i New York den 11:e september 2001. Han har lagt ner mycket arbete på att undersöka händelsen som troligen är den största anledningen till att majoriteten av människor på denna planet just nu accepterar konstant krig, övervakningskameror och övergrepp på vår gudomligt givna rätt att bestämma över oss själva. Om du befinner dig i Stockholm onsdagen den 13:e februari rekommenderar jag skarpt att du går och tar del av Niels Harrits forskning som han presenterar på ett förståeligt sätt.

Föredrag med Niels Harrit:
Vad Hände egentligen 11 september 2001

Det finns många frågetecken kring denna olycka. Många ifrågasätter idag den officiella versionen. 9/11 Truth Movement består av ett antal personer från flera länder, vilka slagit sig samman för att de vill få fram sanningen. Var det verkligen endast två flygplan med al-Quaida som fick byggnaderna att rasa vid World Trade Center, eller var USAs regering inblandad i olyckan? Varför hittar man rester av nano-sprängmedel vid ett annat hus vid WTC som kollapsade lite senare på ett märkligt sätt? Hur kunde BBC rapportera om denna kollaps 20 minuter innan den skedde? Niels Harrit är lektor i kemi vid Köpenhamns universitet och en av de ledande i gruppen.

Tidningen 2000-talets Vetenskap är medarrangör till föredraget.

Onsdag 13:e februari , kl. 18:45
ABF (Zeta-salen), Sveavägen 41, Stockholm.
Inträde: 180:-

Föreläsning med Niels Harrit: Byggnad 7 – kollapsen media vill glömma

Cui Bono Presenterar en
Föreläsning med Niels Harrit:
Byggnad 7 – kollapsen media vill glömma

Niels Harrit, professor emeritus i kemi vid Köpenhams universitet håller nu sin uppdaterade föreläsning om vad som dolde sig i dammet efter kollapserna av World Trade Center-byggnaderna. Föreläsningen har ett särskilt fokus på Byggnad 7, den ofta glömda tredje byggnaden som också kollapsade på eftermiddagen den elfte september 2001. Byggnad 7 träffades aldrig av något flygplan och enligt den officiella teorin så orsakades kollapsen av en vanlig kontorsbrand. Byggnaden rasade i en hastighet nära fritt fall.

Harrit har i tillsammans med flera forskare från USA analyserat damm från WTC1, 2 och 7 och har där hittat oreagerat termitiskt material som fungerar som antändare för andra sprängmedel. Kvällens presentation går grundligt igenom händelseförloppet den elfte september och de vetenskapligt verifierbara fakta man har fått fram och detta jämförs med det förlopp som presenterats i den officiella rapporten av NIST (National Institute of Standards and Technology).

Efter föreläsningen finns det tid för frågor och diskussion med Niels Harrit.

23 November kl 18:00
TR-Huset, Storgatan 3, Göteborg
Inträde: 100 kr
Föreningen Cui Bono

.

Här är en bra dokumentär där Niels Harrit berättar en del om sitt arbete och sina insikter kring 11:e september 2001.

Många människor världen över ifrågasätter den officiella förklaringen för vad som hände i USA för 10 år sedan. Även i Danmark finns det många som anser att den fullständiga sanningen inte har kommit fram. I denna dokumentär får du möjlighet för att möta en rad av dessa människor: Hör arkitekten Jan Utzon, folketingsmedlemmen Benny Engelbrecht, lektor Niels Harrit, journalisten Tommy Hansen, flygkapten Niels Studstrup och konstnären Jacob Fuglsang, berätta om deras egen skepsis, och hör varför det är så viktigt att ta denna skepsis på allvar.